Müzikle Büyüyen Çocuklar Farklı Oluyormuş!

Bizim küçüklüğümüzde farklıydı tabi. Bir müzik aletine sahip olmak zordu. Anne­ babayı buna ikna etmek daha da zor. “Derslerinden kalırsın, tatilde bakarız.” gibi cümleleri ise hepimiz çokça duymuşuzdur. Son yıllarda durum daha farklı elbette. Bilgiye kolay erişim globalleşmenin nadir faydalarından biri olsa gerek . Dünyanın her yerinden uzman görüşleri ve çocuklarla ilgili yapılan araştırmalar aslında müziğin çocukların gelişimine sayısız faydası olduğunu ispatlar nitelikte. Üstelik günümüzde farklı müzikleri dinleyebilmek, bir müzik aleti alabilmek çok daha kolay. Öyleyse bu şifalı ilacı neden görmezden gelelim? Tabi ki hala herkesin alım gücü aynı değil. Ama biz anneler birlik olursak neler başarabiliriz neler. Paylaşmak bizim ruhumuzda var bir kere. Bir annenin çocuklar için yapamayacağı şey yoktur biliyoruz. Öyleyse çocuklarımızın artık kullanmadığı müzik aletlerini güzelce temizleyip neden bir başka çocuğun mutluluğu olmayalım? Mesela pahalı pahalı oyuncakları hediye almak yerine ki şu an piyasada Çin malı olmayan oyuncak bulmak çok zor iken belki küçük bir müzik aleti almak çok daha faydalı değil mi? Eminiz müziğin aşağıdaki faydalarını okuyunca siz de aynı fikirde olacaksınız.

Müziğin Olağanüstü Faydaları

Hafızayı Geliştirir:

2003 yılında “The Chinese University of Hong Kong” üniversitesi araştırmacıları, müzik konusunda eğitim alan çocukların, diğer yaşıtlarına göre konuşurken kelimeleri hatırlamada belirgin bir şekilde daha iyi olduğunu ispatlamışlar.

Dil Becerisini Geliştirir:

2005 yılında Stanford Üniversitesinin yayınladığı bir rapor , herhangi bir müzik aleti üzerinde uzmanlaşmanın, insan beyninin duyduğu kelimeleri ve konuşmaları işleme ve algılama konusunda geliştirdiğini söylüyor. Aynı zamanda bu araştırma, dil öğrenme, konuşma veya yazma ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin, müzik konusunda eğitim almalarını da tavsiye ediliyor.

Sosyalleşme:

Okulda, kursta ya da bir grup içinde müzik icra eden çocuklar, paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve topluluk içinde nasıl davranmayı gerektiğini öğrenirler.

Psikomotor Becerileri Geliştirir:

Enstrümanlar çocukların psikomotor gelişimlerinde önemli olan koordinasyon, güç ve tepki hızı gibi kavramların gelişimini olumlu olarak etkilemektedir. Çocukların müziğe, vücut hareketleriyle tepki vermesi, müziğe uygun dans figürleri oluşturmaya çalışması, müziğe eşlik ederek, sesini tanıması bilişsel ve psikomotor gelişimine katkı sağlar.

Başarı ve Güven Duygusu:

Enstrüman çalarken çocuklar, enerjisini olumlu yollarla dışa yansıtmakta, sesleri keşfetmekte kendi ritmlerini yaratma becerisini de kazanmaktadır. Bu da çocuğun başarı ve güven duygusunu geliştirmektedir.

Çocuğun Mutlu Bir Birey Olmasına Yardımcı olur:

Müzikle hislerini, duygu ve düşüncelerini daha doğrusu kendini ifade etmeyi başarabilen çocuk özgüven duygusu kazanacak, huzursuzluk, kaygı gibi olumusuz duygulardan da uzaklaşacaktır.

 

Children Growing Up In the Company of Music Are Said to be Different!

This was of course different when we were minors. It was difficult to own a musical instrument. Persuading mothers and fathers for this was even more difficult. We often heard expressions like “You fail from your lessons, we’ll look into it during the holiday”. The situation is surely different during the recent years. Easy access to information should be one rarest benefits of globalization. In fact, opinions by expert and researches made on children prove that music has countless benefits for children’s development. Furthermore, listening to different music and purchasing amusical instrument is even easier. So why should we disregard this therapeutic tools? Not everyone’s purchasing power is the same. But if we get together as mothers, there are many things we can succeed in. Sharing is in our spirits. We know that there is nothing that a mother wouldn’t do for children. So, why shouldn’t we clean the musical instruments no longer used by our children and become the happiness of another child? For instance, isn’t it more beneficial to purchase a small musical instrument instead of expensive toys at a time when non­Chinese manufactured toys is quite difficult in the contemporary market? I’m sure that you’ll have the same opinion when you read the benefits of music below.

Extraordinary Benefits of Music

Improves Memory:

In 2003, the researchers from the “The Chinese University of Hong Kong” university have proven that children receiving musical education are better than their peers in remembering words when speaking.

Improves Language Skills:

A report published by the Stanford University in 2005 states that expertizing on any musical instrument improves the human brain in terms of processing and perceiving the words and speeches heard. This research also recommends that students experiencing problems in language learning, speaking or writing receive music education.

Socialization:

People engaging in music at home, school or inside a group learn to act jointly and how to behave in a society.

Improves Psychomotor Skills:

Instruments positively effect the concepts like coordination, power and reaction, which bear importance for children’s development. Bodily reaction of children to music, their efforts to create music­conforming dance figures and their recognizing the sound by accompanying the music makes contribution to cognitive and psychomotor development.

Sense of Success and Confidence:

Children playing instruments positively reflect their energies to outside, discover sounds and gain the ability of creating their own rhythms. This improves the sense of success and confidence for the child.

Helps the Child to Become a Happy Citizen:

A child that learns to express his/her emotions and thoughts (or to express himself/herself, more correctly stated) through music, will gain a sense of self­confidence and will depart from negative emotions like uneasiness and worry.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *