ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE RENKLERİN DİLİ

Çocukların psikolojisini anlamada renkler büyük önem taşır. Çocukların kullandıkları renklerin 4 yaşından itibaren bir anlam ifade ettiği de unutulmamalıdır. Renkleri tanıma ve renk seçme, 4 yaş itibari ile ortaya çıkar ve psikolojik olarak değerlendirilir. Çocukların resimlerinde hangi renklere ağırlık verdiklerine dikkat edilmelidir. Örneğin, resim yaparken sarı renge ağırlık veren çocuk mutlu olarak algılanır, kahverengi ise  karamsarlığı ifade eder. Kahverengi kullanan çocukların, korunmaya ihtiyaç duydukları, sevgi ve ilgiye ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Yeşili çok kullanan çocuk, kendisine güvenen, uyumlu ve mutlu bir  çocuktur. Mavi kullanan çocukların ise duygularını daha iyi ifade ettikleri bilinmektedir. Anne baba desteğine ihtiyaç duyan çocukların genellikle mor renkler kullandıkları bilinmektedir. Kırmızı ise çocuktan çocuğa göre değişebilir. Çünkü kırmızı hem güveni ve hayatı, hem de tehlikeyi simgeler. Bu rengi çocuğun bilinçaltında hangi amaçla kullandığı önemlidir.

Renkler ve Anlamları

Sarı: Çocuğun hala ailesine bağımlı olduğunu ifade eder. Çocuk fazla heyecanlıdır. Resimlerde yoğun olarak kullanılan sarı, genellikle ışık, enerji ve olumlu hislerle ilişkilendirilmektedir.

Mavi: Sakinliği ifade eder. Çocuğun kendine olan güvenini bir işaretidir. Bu rengi yoğun kullanan çocuklar, duygularını daha iyi kontrol edebilirler.

Yeşil: Çizimlerinde yeşil rengi ağırlıklı olarak kullanan çocukların yaşıtlarına göre daha olgun ve özgüvenli olduğu düşünülebilir. Bu renk sağlıklı bir fiziksel büyüme ya da yaşamın yeniliği gibi anlamları çağrıştırır. Resimlerdeki koyu yeşil, sağlıklı ve iyileşmenin bir göstergesi iken, açık yeşil ise zayıflığı ya da sağlığa kavuşulmuş olmanın bir göstergesi olabilir.

Mor: Çizimlerinde yoğun olarak görülen mor renk, çocuğun ağır bir sorumluluk duygusu yaşadığı anlamına gelebilir. Sahip olma ya da kontrol etme ihtiyacına ya da başkalarının kontrolü ve desteğine duyulan ihtiyacı işaret edebilir.

Psikolojik Danışman Filiz OKUŞ TEZEL’in yazısından alıntıdır. 

 

 THE LANGUAGE OF COLORS IN CHILDREN’S PSYCHOLOGY 

It bears big importance for understanding the psychology of children. One should not forget that beginning from 4 years of age, the colors used by children express a meaning. Recognizing and selecting colors begin around 4 years of age and is evaluated in psychological terms. One should pay attention to the colors emphasized by children inpictures. For instance, a child emphasizing yellow during drawing a picture is perceived as happy and brown is conceived as pessimism. One should know that children using brown need protection, love and care. Children using green are confident, conformant and happy. It is known that children using blue can express their emotions better. It is known that children needing support by their parents generally use purple colors. On the other hand, red may vary depending on the child. That is because red symbolizes both confidence & life and also danger. The purpose is important, for which the child is subconsciously using this color.

Colors and their Meanings

Yellow: It means that the child is still dependent on his family. The child is very excited. Yellow, which is intensely used in pictures, should be linked to light, energy and positive emotions in the general sense.

Blue: It means tranquility. It is sign of self­confidence by the child. Children that intensely use this color can control their emotions better.

Green: One can assume that children using green intensely in their drawings are more mature and self­confident compared to their coevals. This color evokes meanings like a healthy physical growth or a novelty in life. Whereas dark green in drawings is an indicator of health and healing, light green may be an indicator of weakness or recuperated health.

Purple: If purple is frequently seen in drawings, this may mean that the child experiences an intense sense of responsibility. It may be an indication of the need for ownership or controlling or the need of control and support by others.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *