Monthly Archives: Mart 2016

OYUNCAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR- ISSUES REQUIRING ATTENTION DURING THE SELECTION OF TOYS:

Çocuklarımıza rengarenk, çeşit çeşit oyuncaklar alıyoruz. Peki oyuncak seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bakın uzman psikologlar nelere dikkat etmemizi öneriyor.

Seçilecek oyuncak çocuğun yaşına, ilgisine, becerisine ve içinde bulunduğu gelişimsel döneme uygun olmalıdır.
• Oyuncaklar çok karmaşık olmamalı ve dayanıklı olmalı.
• Çocuğun tek başına oynayabileceği oyuncaklar olmalı.
• Oyuncaklar beceriyi artıracak özellikte olmalıdır. Bu nedenle basitten karmaşığa doğru oyuncak tercihi yapılmalıdır.
• Oyuncak alınırken çocuklar asında cinsiyet ayrımı yapılmamalı.
• Alınan oyuncaklar çok yönlü olmalıdır. Bu amaçla kasları çalıştıran, hayal gücünü artıran, yaratıcığı geliştiren oyuncaklar tercih edilmelidir.
• Çocuğun yaşına uygun oyuncak alınmalıdır. Basit oyuncaklar çocuğun çabuk sıkılmasını, karmaşık oyuncaklar ise özgüveninin azalmasına neden olur.
• Alışverişe gitmeden önce alınacak oyuncak karalaştırılmalıdır.
• Bakım onarım ve temizlenmesi kolay olmalıdır.
• Paylaşma duygusunu geliştirici olmalıdır.
• Yapı ve işleyiş bakımından çabuk anlaşılır olmalıdır.
• Çocuğun merak ve ilgisini çekebilmelidir.
• Çocuğun hoşuna gidebilecek renkte ve şekilde olmalıdır.
• Oyuncakların büyüklüğü onun bedensel özelliğine göre seçilmelidir.
• Sökülebilir tarzda olmalıdır. Oyuncağını böylece kırmadan merakını giderebilir.
• Çocuğun sağlığını (psikolojik ve fizyolojik sağlığı)bozucu olmamalıdır.

Bu yazı Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Ahmet Yıldız’ın yazısından alıntılanmıştır.

ISSUES REQUIRING ATTENTION DURING THE SELECTION OF TOYS:

We purchased various colorful toys for our children. But what should we be careful about when selecting toys? Expert psychologists state the following for toy selection.

* The toy selected should be suitable for the child’s age, interest, skill and the development phase he/she’s currently in.

* The toy selected should be endurable and should not be too sophisticated.

* It should allow the child to play with it on his/her own.

* The toy should allow improving the child’s skills. For this reason, toy selection should be from

simple to sophisticated.

* Sexual differences should be disregarded when purchasing toys for children.

* The purchased toys should have multiple aspects. For this reason, preference should be made for

the toys that work the muscles, expand imaginative power and improve creativeness.

* Purchased toys should conform to the child’s age. Whereas simple toys bother the child, very

sophisticated ones cause loss of self-confidence.

* One should decide on the toys to be purchased before going to shopping.

* Maintenance, repair and cleaning should be easy.

* It should improve the stimulus for sharing.

* It should be quickly comprehended in terms of structure and operation.

* It should arouse interest and curiosity in the child.

* Its color and shape should appeal to the child.

* The dimension of the toys should be chosen as per the bodily particularities of the child.

* It should be demountable. So that the child can satisfy his/her curiosity without breaking the toy.

* It should not disrupt the child’s health (psychological and physiologic).

This transcript is a quote from an article by Ahmet Yıldız, a Psychological Counsel and Guidance

Expert

 

Çocuklarımızdan Uzak Tutmamız Gereken Kimyasallar! Chemıcals we need to keep away from our chıldren!

Her Şey Çocuklarımız İçin:

Biz anneler çocuklarımız için her şeyin en iyisini, en kalitesini almaya çalışıyoruz. Tertemiz olsunlar, misler gibi koksunlar diye elimizden geleni yapıyoruz. Aldığımız ürünlerin içeriklerini de çoğumuz okuyarak seçiyoruz. En değerlilerimizin saçının teline bile aman zarar gelmesin! Fakat maalesef her geçen gün adını hiç duymadığımız kimyasallar başka başka isimlerle karşımıza çıkıyor ve çocuklarımızın sağlığını tehdit ediyor. Biz de bu zararlı maddelerden en çok kullanılanları tüm çocuklarımızın sağlığı için paylaşmak istedik. Bunun yanısıra uzmanlar en iyi temizliğin ve bakımın anneannelerimiz zamanında kullanılan zeytinyağından üretilen katkısız krem ve sabunlarla yapılacağını söylüyor. Güzel koku içinse saf meyve ve çiçek özlerinden üretilen yağları tercih edebiliriz. Unutmayalım ki çocuklarımızın alışkanlıklarını ilk etapta biz belirliyoruz. Haydi anneler iş yine başa düşüyor!

Çocuklarımızdan Uzak Tutmamız Gereken Kimyasallar! (ve tabi kendimizden de)

Parabenler

En çok kullanılan kozmetik maddelerinden Paraben, cilt bakım ürünlerinde kullanıldığında cildimiz tarafından emilmekte ve allerjiden, hormon bozukluklarına ve maalesef kansere kadar uzanan çok ciddi hastalıklara zemin hazırlamaktadır.

Şampuanlar, saç kremleri, diş macunu, nemlendirici, güneş kremleri gibi birçok kozmetik üründe mevcuttu. Bu nedenle “PARABEN İÇERMEZ” sloganı çocuklarımız için çok önemli.

Fitalatlar

En çok ojelerde ve sentetik kokularda koruyucu olarak kullanılır. Fitalatlar da endokrin sistemi etkileyerek birçok hastalığa neden olabilmektedir.

Kadınlarda diyabet riskini arttırdığı ve çocuklarda obezite, DEHB (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), tiroid bozuklukları, motor ve zeka gelişiminde yavaşlığa ve yine birçok kansere neden olabilmektedir.

Kozmetiklerden çok kullandığımız plastik maddelerde bulunduğunu unutmamalıyız. Oje, parfüm, saç spreyi, deodorant. Ve plastik ürünler.
Diğer isimleri: phthalate, DEP, DBP, BzBP, sonu phth ile biten şeyler

Triklosan

Aslında antibiyotiktir. Genellikle el dezenfektanlarında kullanılır. Triklosan bakteri ve mantarları sabundan daha iyi öldürür fakat oldukça dayanıklı bir kimyasaldır. Lavobolardan akıp, kanalizasyonlardan göllere, denizlere hatta içme suyuna dahi karışır. Balıklarda da görülmüştür. Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi, sürekli kullanıldığında bakterinin dayanıklılığını arttırır. El dezenfektanları, deodorantlar, bazı dişmacunlarında kullanılabilir.
Diğer isimleri: Irgasan DP-300, Lexol 300, Ster-Zac, cloxifenolum.

Kokular

Kokularla ilgili ana problem formüllerinin ticari sır olduğundan saklanıyor olması. Dolayısıyla içinde ne olduğu tam bilinemiyor. Malesef, sentetik kokuların çoğunda yukarda bahsettiğimiz fitalat ve de hücre savunma sistemine zarar veren sentetik mask bulunmakta. Yani diğer bir deyişler, sentetik mask hücrelerin detoks yapma becerisini bozmakta, dolayısıyla normalde kolaylıkla detokslanarak atılan toksin maddeler de birikme yapmakta. Okyanuslarda, kanda, anne sütünde ve bebeklerde görülmüştür. Birçok koku içeriği aynı zamanda alerjendir.

Parfümler, sabunlar ve çamaşır deterjanlarında sıkça kullanılır.

Diğer isimleri:Parfüm, aroma.

UV-Filtre Kimyasaları

Çoğu güneş kreminde benzophenone ve oxybenzone vardır. Bunlar da endokrin sisteme zarar verir. Bir kısmı tiroid problemleri yaratırken, kimi hormonların çalışmasını da etkiler.

paleocafe.org web sitesinden alıntıdır.

 

Everything for our children:

We, as moms, work to purchase everything with the best quality for our children. We do everything to keep them clean

and smell like excellent. Most of us read the contents of the products to select the product. No harm should be done

even single hair of our most valued ones! However, the chemicals we never heard have been coming up every single

day under different names, threatening the health of our children. And we wanted to share the most used ones of such

harmful agents with you for the sake of health of our children. In addition, the experts say that best cleaning and care

may be conducted with pure cream and soaps made of olive oil used in the age of grandmothers. We may prefer oils

produced of pure fruits and flower essences. We should not forget that we design the habits of our children at first stage.

Come on moms, this is our job!

Chemicals we need to keep away from our children! (and of course from us)

Parabens

Paraben is one of the most used cosmetics, it is absorbed by our skin when used in skincare products, and triggers

serious diseases including allergy, hormone disorders, and, unfortunately, cancer.

It is included in many shampoos, hair creams, toothpaste, moisturizer, sun creams. Therefore, existence of the indication

“DOES NOT CONTAIN PARABEN”is very important for our children.

Phthalates

They are used as preservative in the nail varnishes and synthetic odors. Phthalates may cause many diseases which

may affect endocrine system.

It increases the risk of diabetes for women, and may cause obesity, ADHD (attention deficit disorder with hyperactivity)

thyroid disorders, retardation in motor and intelligence development and many cancer types for the children.

We should note that they are available in the plastics rather than the cosmetics we use. Nail varnish, perfume, hair spray,

deodorant and plastic products.

Other names: phthalate, DEP, DBP, BzBP, agents with the suffix “phth”

Triclosan

It is indeed an antibiotic. Usually used in hand disinfectants. Triclosan kills the bacteria and fungus better than the soap,

but, is quite lasting chemical. It shall pass through basins to sewer system, lakes, seas and even to drinking water. It was

found in fishes. As all other antibiotics it increases the strength of the bacteria. Used in hand disinfectants, deodorants

and in some toothpastes.

Other names: Irgasan DP-300, Lexol 300, Ster-Zac, cloxifenolum.

Odors

The main problem with the odors is keeping their formulae as a commercial secret. Therefore, it is not possible to know

their contents wholly. Unfortunately, many of the artificial scents contain phthalates we cited above and synthetic masks

damaging our cell defense systems. Another say, synthetic mask spoils the ability of the cells to detox, and toxins

mormally discharged by detox may be accumulated in the body. They were seen in oceans, blood, mother mik and

babies. Many of the contents of the odors are also allergens.

Used commonly in perfumes, soaps and laundry detergents.

Other names: Perfume, aroma.

UV-Filter chemicals

Many of the sun creams contain benzophenone and oxybenzone. They both damage endocrine system. Some of them

cause thyroid problems as other affects operation of hormones.

Quoted from the website “paleocafe.org web”.